دانشجویان ما دانش ایجاد می کنند و فناوری را ترویج می کنند
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، متشکل از یازده دانشکده دانشگاهی، درها را به روی استعدادهای برتر در مهندسی و علوم می گشاید. همه سطوح آموزشی را گرد هم می آورد و آموزش های نوآورانه ای را به بیش از ۷۰۰۰ دانشجوی خود ارائه می دهد.